05.03. - 10.09.2017

Fritz Overbeck og Hermine Overbeck-Rohte

Kunstnerparret fra Worpswede på Sild og Før

Studieopholdene på Sild og Før blev et kunstnerisk vendepunkt i Fritz Overbeck (1869-1909) og Hermine Overbeck-Rohtes (1869-1937) virke: I deres utilfredshed med udviklingerne i Worpswede-kunstnerkolonien opdagede mellem 1903 og 1912 en ny motivverden på øerne – havet, brændingen og klitlandskaberne med deres indlejrede friserhuse. Knyttet til en lysere farvepallet fandt de begge frem til et spontant og frisk kunstnerisk udtryk i den frie natur.

På grund af Overbeck-Rohtes alvorlige tuberkuloselidelse havde det aldrig været parret forundt at rejse sammen: Overbeck arbejdede i tre omgange på Sild (1903, 1904 og 1907), Overbeck-Rohte tog efter sin helbredelse i 1910/11 til Før og til Sild i 1912. De værker, der blev til på øerne, tæller blandt højdepunkterne af deres kunstneriske produktion.

Udstillingen præsenterer for første gang de værker, der blev skabt på Sild og Før, i en stort anlagt sammenstilling af omkring 70 eksponater. Den er blevet til i samarbejde med Overbeck-Museum i Bremen. I forbindelse med udstillingen udgives et rigt illustreret katalog.

 

05.03. - 18.06.2017

I Skagens lys

Fra P. S. Krøyer til Joakim Eskildsen

I det lille fiskerleje Skagen på den nordligste spids af Danmark, hvor to have møder hinanden, udviklede der sig efter 1870'erne en internationalt opsigtsvækkende kunstnerkoloni. De særlige lysforhold, den lyse, vidtstrakte sandstrand og de høje klitter langs den særdeles uspoleret udseende kyst og lokalbefolkningens hårde liv begejstrede såvel danske kunstnere som norske, svenske og tyske malere. Alle disse kunstnere havde stiftet bekendtskab med de mest moderne kunstneriske udviklinger i Paris – friluftsmaleri og impressionisme – og kunne nu i fri natur finde frem til deres egne udtryk og deres egne individuelle temaer i tilknytning til landskabet og hverdagen i Skagen.

Blandt hovednavnene finder man P.S. Krøyer og Marie Krøyer, Michael Ancher og Anna Ancher, Viggo Johannsen, Laurits Tuxen, Oscar Björck, Frits Thaulow, Carl Locher og Christian Krogh. Museum Kunst der Westküste råder i sin samling over den vel nok største bestand af skagensmalerier uden for Danmarks grænser. Udstillingen præsenterer disse i fuldstændighed for første gang i museets historie – i samme salonophængning, som skagensmalerne selv havde for vane at benytte.

Udstillingen er udvidet med tre udvalgte internationale samtidspositioner – nemlig Joakim Eskildsen (DK), Ulrik Møller (DK) og Birgit Fischötter (TY): De viser, at det kunstneriske arbejde med 'Skagen' som sted og tema også er aktuel i det 21. århundrede. På forskellig vis nyfortolkes skagensmalernes værker og motivverden i både foto og maleri.

 

05.03. - 18.06.2017

Arbejderliv og striptease

Herbert Dombrowskis Hamburg

De sort-hvide arbejder af Hamburg-fotografen Herbert Dombrowski (1917-2010) giver et fintfølende og spændende indblik i hverdagen i halvtredsernes Hamburg-Altona og St. Pauli. De kaster lys over tiden mellem fortrængningen af oplevelserne i Det Tredje Rige og det begyndende Wirtschaftswunder.

Fotografierne fra tiden efter de store afsavn under krigen – taget lige i det 'rigtige' og for Dombrowski altid helt enestående øjeblik – indfanger livet på værfterne, på fiskemarkedet, på Reeperbahn, i danseetablissementerne og ved de mere mondæne Derby Park-sammenkomster. Dombrowski, der under nazismen var offer for jødeforfølgelse og blev arresteret efter at være gået under jorden, mistede alt under krigen – undtagen sit Leica-kamera. Med dette begyndte han efter 1945 at arbejde som fotograf. For Dombrowski måtte "hvert enkelt billede fortælle en historie eller formidle en stille dramatik."

Han dokumenterede også det 'gamle' Hamburg-Altona, som blev offer for nedrivning: Miljøet i gyderne, de udefra set så pittoreske arbejderkvarterer, hvor billedet var præget af legende børn og høns, der løb frit omkring på fortovene. Boligselskabet Neue Heimat ønskede at fjerne denne by til fordel for et nyt og moderne Altona.

Udstillingen samler et udvalg af ca. 50 af Dombrowskis fotografier. Den er blevet til i samarbejde med Galerie Hilaneh von Kories, Berlin.

 

 

25.06.2017 - 07.01.2018

Pure Nature Art

Naturmaterialer i samtidskunsten

Naturen er underlagt en stadig proces af tilblivelse og forgåen. Den fortryller os med sin tilsyneladende uudtømmelige mangfoldighed af farver og former. Som en del af naturen, der allerede siden Antikken har været betragtet som 'den store læremester,' er mennesket uløseligt knyttet til denne natur. Mennesket udforsker til stadighed dens lovmæssigheder. I 1960'erne begyndte naturmaterialerne at trænge ind i udstillingsrummene, hvor de i sig selv kom i fokus og ikke længere blot fungerede som 'afbildninger' af et landskab. Tilsvarende rykkede kunsten udenfor og forflyttede sig til naturen selv som Land Art.

Seks internationale samtidspositioner er blevet udvalgt til udstillingen. De over 20 installationer, objekter, vægarbejder og skulpturer af materialer som muslinger, fjer, torne, blade, kork, hestehår, træ og roser fæstner blikket på den skønhed, lethed og skrøbelighed, der findes i naturens materialer. De viser dog også den fascinerende systematik og formkraft, der ligger i naturen.

For kunstnerne handler det ikke kun om at udforske, samle og ordne det forefundne, men også om at skabe nye former og kontekster og frem for alt om en respektfuld tilegnelse af det, naturen har frembragt. Deres arbejder ansporer til overraskelse og eftertænksomhed over det alsidige forhold mellem kunst og natur.

I forbindelse med udstillingen udgives et katalog.

De deltagende kunstnere er Bethan Huws (UK), Christiane Löhr (TY), Alastair Mackie (GB), David Nash (UK), Regine Ramseier (SCH), Herman de Vries (NL)

 

 

25.06.2017 - 07.01.2018

Hyldest til det enkle liv

Den hollandske realist Jopie Huisman (1922-2000)

For første gang uden for Holland præsenteres den frisiske maler Jopie Huismans (1922-2000) arbejde. Hans realistiske, rørende malerier og tegninger er vidnesbyrd om det enkle liv. Huisman, der også var kludekræmmer og skrothandler, var en levende legende som autodidakt og opnåede stor berømmelse i Holland. I hans fødeby Workum har man oprettet et museum kun med hans værker.

Hans billeder af sko, klude og dukker var for ham samtidig portrætter af hans medmennesker, som han gengav med værdighed og billedværdi. På den måde skabte han en hyldest til frisernes enkle liv, deres landskab og kultur.

Værkerne, som ofte retter blikket mod det menneskelige samlivs absurditeter, berører eksistentielle spørgsmål og er udstyret med et budskab om barmhjertigheden som noget tidløst og universelt menneskeligt. Hvad genkender vi i dag i hans billeder som noget bekendt, noget almindeligt?

Udstillingen præsenterer værker fra Jopie Huisman-Museet i Workum tillige med malerier fra en schweizisk privatsamling. Udstillingen er blevet til i samarbejde med Jopie Huisman-Museet i Workum (NL). Et rigt illustreret katalog (tysk, engelsk, hollandsk og frisisk) ledsager udstillingen.

 

 

17.09.2017 - 07.01.2018

Reload!

Klædedragt – Kunst – Mode

I vores accelererede, globaliserede verden leder mange mennesker efter deres rødder. Følelsen af at vide, hvor man kommer fra, sætter sig igennem mange steder – for eksempel på de nordfrisiske øer – i form af klædedragter, der tidligere var udtryk for regionale og sociale tilhørsforhold. Med udgangspunkt i maleri og grafik fra det 19. århundrede i Sammlung Kunst der Westküste strækker udstillingen med internationale deponater sig helt frem til samtidskunst og aktuelt modedesign. Som et synonym for hjemstavnsbundethed, identifikation og traditionspleje forekommer netop klædedragten i dag på flere forskellige måder at være et attraktivt emne, som også med ironisk eller kritisk hensigt er tema for de forskelligste kunstneriske medier. Inden for modedesign finder man prægnante eksempler på, hvordan nutidens modemagere fortolker klædedragter og genskaber dem både som haute couture og til hverdagsbrug.

Deltagende kunstnere fra det. 19./20. århundrede (fortrinsvist værker fra der Sammlung Kunst der Westküste): Jan Arndt Boetius, Christian Ludwig Bokelmann, Otto Heinrich Engel, Johan Julius Exner, Hans Peter Feddersen, Erik Henningsen, Carl Ludwig Jessen, Christian Carl Magnussen, Johan Gudmann Rohde, Caroline Stelzner og August Wilckens.

Deltagende samtidskunstnere: Catharina Bond (ØS), Nico Dams (TY), Charles Fréger (FR), Sabine Dehnel (TY), Sandra Heinz (TY), Hendrik Kerstens (NL), Anja Luithle (TY), NOH NEE (TY), Annette Schröter (TY), Trine Søndergaard (DK; Sammlung Kunst der Westküste), Mila Teshaieva (TY; Sammlung Kunst der Westküste) tillige med afgangselever fra linjen 'Modedesign og fotografi' på Hochschule Hannover (TY).

 

 

Fritz_Overbeck_Kliff_bei_Kampen_1907_txdam1420_fd121b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J._Eskildsen_Skagen_IVX_2008_txdam1416_665cfc.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Dombrowski_Gypsum_Duchess_1956_txdam1424_95ede6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David_Nash_Cork_Dome_2014_Kork_Courtesy_Galerie_Scheffel_Kuenstler_01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y_Burdet-6865_01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik_kerstnes_Bag_November_2007_diasec_txdam1419_86666c.jpg

 

UDSTILLINGS 2017

 

05.03. – 10.09.2017 

Fritz Overbeck og Hermine Overbeck-Rohte

Kunstnerparret fra Worpswede på Sild og Før

          

05.03. – 18.06.2017

I Skagens lys

Fra P. S. Krøyer til Joakim Eskildsen                     

 

05.03. – 18.06.2017

Arbejderliv og striptease.

Herbert Dombrowskis Hamburg

                                              

25.06.2017 – 07.01.2018

Pure Nature Art

Naturmaterialer i samtidskunsten


25.06.2017 – 07.01.2018

Hyldest til det enkle liv

Den hollandske realist Jopie Huisman (1922-2000)

                                              

17.09.2017 – 07.01.2018

Reload!

Klædedragt – Kunst – Mode