MUSEET SOM FORMIDLINGSSTED

Hvad ville du tage med til en øde ø?
Ta' det med til museets blå rum - og bytt der!

Museum Kunst der Westküste er et udadvendt, serviceorienteret og familievenligtmuseum, der henvender sig til alle alderstrin og samfundsgrupper. Museet betragter sig som et lege-, undervisnings- og aktivitetssted, hvor æstetisk indlæring og udfoldelse finder sted. Dermed står børn og unges specifikke oplevelser, behov og interesser i centrum for det museumspædagogiske koncept.

Vores mål er at formidle en åben og selvstændig brug afmuseet gennemspecialudviklede arbejdsmaterialer, der fx indeholder spørgsmål omfarvelære og billedkomposition. De unge museumsgæster lærer at se på kunst og at forstå kunst, idet de udforskermuseets udstillinger ved hjælp af forskellige opgaver og er kreative i det museumspædagogiske værksted.

Information om vores workshop-program findes i spalten ved siden af.

Kinder-im-Blauraum_03.JPG

I BLAU-Raum (det blå rum) kan man sende og modtage flaskepost. Derudover kan man bytte postkort, fotos og bøger. Princippet er dog at man skal give for at få. Derudover kan man lytte til blå historier, blå musik, læse, spille spil eller bare tilbringe en lille blå stund i det blå.

 

Advent_am_Meer_2016_Vorderseite_txdam1401_1ccbbb.jpg

Kontakt

Sylvia Haumersen
Museumspædagogik

info(at)mkdw.de

Telefon +49(0)4681 74 74 00
Fax +49(0)4681 74 74 019


FOR SKOLEKLASSER

For skoleklasser tilbyder vi særlige aktiviteter til fremmelse af kunstforståelse og formidling af den aktuelle udstilling.

Fra 4. til 13. klasse
BILLEDBESKRIVELSE + VÆRKSTED
Deltagerne får mulighed for, ved hjælp af specielt undervisningsmateriale, at beskrive udvalgte værker fra den aktuelle udstilling. Målet er at give eleverne redskaber til at kunne gå i dialog med kunstværker. Herefter bearbejder de hver især et billede i museumspædagogikkens værksted. Workshoppen varer 1,5-2 timer. Tilmelding nødvendig. Pris 4 € per elev inkl. entré og materiale.

Fra 5. til 13. klasse 
MENNESKET OG HAVET + VÆRKSTED
Deltagerne betragter værker fra den aktuelle udstilling og forholder sig til spørgsmål vedrørende mennesket og havet. Målet er blandt andet at skabe forståelse for det vedkomne i samlingens historisk prægede perspektiv og nutidskunsten. Herefter bearbejder eleverne hver især et billede i museumspædagogikkens værksted. Workshoppen varer 1,5-2 timer. Tilmelding nødvendig. Pris 4 € per elev inkl. entré og materiale.

Fra 5. til 13. klasse
KUNST OG NATUR I DIALOG + VÆRKSTED
Deltagerne beskæftiger sig i denne workshop med spørgsmål vedrørende økologi. Udgangspunktet herfor er udvalgte værker fra den aktuele udstillingt. Målet er at give eleverne redskaber til en kritisk og aktuel betragtning af billedkunst. Herefter bearbejder hver elev et billede i museumspædagogikkens værksted. Workshoppen varer 1,5-2 timer. Tilmelding nødvendig. Pris 4 € per elev inkl. entré og materiale.

 

wunnerland_sh_logo.jpg