NORGES KUNST- OG MUSEUMSSCENE

Når prominente gæster besøger Föhr for at deltage i en paneldiskussion så tegner det til at blive et spændende arrangement. Det var også tilfældet søndag den 6. maj 2018 på museet da vi diskuterede emnet ”Norges kunst- og museumsscene”. Deltagerne i panelet var Nils Ohlsen, ph.d. og afdelingsleder for ældre og moderne kunst på Nationalmuseet i Oslo, Petra Schmidt Dreyblatt, kunstnerisk direktør i Edvard-Munch-Haus i Warnemünde samt kunstneren Dag Erik Elgin fra Oslo og Jens Knigge fra Berlin. Begge kunstnere er repræsenteret på den aktuelle udstilling Faszination Norwegen og Norway Contemporary! Sabine Schlenker, kurator og ph.d. på MKdW, var ordstyrer under diskussionen sammen med museumsdirektør, professor og ph.d. Ulrike Wolff-Thomsen.

 

Trods det fantastiske vejr var et talstærkt publikum mødt frem i udstillingen Norway Contemporary!, hvor Sabine Schlenker bød dem velkommen. De fremmødte fulgte den knap 90 minutters lange diskussion omgivet af Rune Guneriussens fotografier. Ved arrangementet fortalte Nils Ohlsen ikke alene om sine erfaringer som afdelingsdirektør på et stort museum, men også om sine oplevelser som tysker midt i den norske hverdag og kultur. Parallelt bidrog Dag Erik Elgin med indtryk fra den norske kunstscene set igennem en i Oslo bosat kunsters øjne og den tyske kunstner Jens Knigge fortalte om sine arbejdserfaringer i Nordnorge. Afslutningsvis fortalte Petra Schmidt Dreyblatt, der både er bekendt med den norske kunstscene i både Norge og Berlin, hvor der bor mange norske kunstnere, om hendes synspunkter på den aktuelle udvikling.

 

I løbet af aftenen blev det klart, at der sker meget i Norge i disse år, og særligt i Oslo. Takket være den store forekomst af olie i undergrunden har landet tilstrækkelige ressourcer. I øjeblikket opføres ikke alene en ny, moderne bygning, der vil huse Nationalmuseet, ved havnen i Oslo, også Munch Museum får snart til huse i en ny, moderne bygning ved siden af det berømte operahus. Norge vil især satse på billedkunst og i stadig stigende grad agere internationalt. Ikke alene museerne vil kunne profitere af udviklingen, også de kunstnere, der bor i Norges forskellige kunstcentre, vil kunne profitere. Et velkomment bifænomen er, at også galleriscenen, der i den grad har fingeren på pulsen, vokser. Fra 2019 vil der desuden blive afholdt en kunstbiennale.

 

Et andet område, der i øjeblikket optager plads på den norske kunst- og museumsscene er omgangsformen i det norske samfund. I alle områder af kunst- og kulturscenen gælder det samme princip for tonen i det offentlige rum, nemlig princippet om sidestilling og inkludering af alle deltagende parter. Således vil det ikke være enkeltpersoner, der beslutter, hvilke genstande, der skal udstilles på det nye Nationalmuseum, men flere kuratorer fra en lang række områder vil yde et bidrag. Man vil sikre, at alle grupper i samfundet finder gehør og er repræsenteret i udstillingen.

 

Alt i alt gav aftenen et enestående indblik i kunst- og kulturscenen i Norge og diskussionen kunne have fortsat mange timer endnu.

 

Dertil kommer at arrangementet gav lyst til igen at besøge Norge for selv at kunne danne sig et indtryk af udviklingen og forandringerne. Norge er et meget attraktivt rejsemål, ikke alene på grund af de betagende landskaber, men også på grund af dets boomende kunst- og kulturscene. I Alkersum indbyder de aktuelle udstillinger Faszination Norwegen (frem til 2. september), Norway Contemporary! og Northern Norway (begge frem til 24. juni) til at lære landet i nord (endnu) bedre at kende.