MELLEM LYS OG MØRKE Nordiske stemningslandskaber (1880-1930)

28. september 2014 til 11. januar 2015

Museum Kunst der Westküste præsenterer et udvalg på omkring 40 "Stemningslandskaber". Kunstnerne har fanget Nordens særlige naturfænomener med stor sensibilitet – fra de lyse midsommernætter til vinterens frostklare stjernehimmel. Luft- og skybevægelser og atmosfæriske forandringer i løbet af dagtimernes og årstidernes skiften forekommer at afspejle en projektion af den "den nordiske sjælsdybde".

 

Malerne fortsatte i sporet efter den franske impressionisme, men deres søgen efter kunstnerisk og national selvbestemmelse bragte dem til de tyndt befolkede kystområder i Holland, Nordtyskland og Skandinavien. Kunstnere som Anna und Michael Ancher og Peder Severin Krøyer arbejdede i Skagen, hvor de skabte stemningsbærende landskabsmalerier. Hvor Hans Peter Feddersen, Fritz Overbeck og Niels Bjerre var optaget af den ubesjælede naturs ro og vidde, dagav Johannes Wilhjelms billedfigurer hans værker et anstrøg af gådefuld melankoli.