Voyage Antti Laitinen

19. september 2010 til 16. januar 2011

Den finske kunstner Antti Laitinen (f. 1975) iscenesætter med sine performances, videoarbejder, fotografier og objekter på humoristisk og eksperimentel vis den fortvivlede jagt på identitet på afsides steder. Igen og igen arrangerer han absurde situationer, hvor han udsætter sig selv for intense kropslige og sjælelige udfordringer, som står i eklatant modsætning til deres praktiske nytte, og som lader ham fremstå som en moderne Sisyfos. I videoarbejdet Voyage (2008) ror Antti Laitinen på en hjemmelavet ”Paradisø” vedholdende og uden konkret mål på det åbne hav. Den mobile ø repræsenterer et frihedens sted uden for samfundet, mens det omgivende vand hele tiden åbner mulighed for uventede møder. Samtidig gør den svømmende ø ham til fange af sin egen utopi. Som i mange af Laitinens kuriøse eskapader synes jagten på identitet også i hans Voyage at munde ud i en tragisk-komisk og absurd virkelighedserfaring. Antti Laitinen har deltaget i talrige separat- og gruppeudstillinger og regnes blandt de internationalt mest betydningsfulde repræsentanter for finsk samtidskunst. Den performance, som danner grundlag for videoarbejdet Voyage, som vises på Museum Kunst der Westküste, blev udført i 2008 i forbindelse med Hotel Meridian-udstilling i London og i 2009 på Biennalen i Athen samt på Mänttä Art Festival i Finland