Kunstformidling koncept

WORKSHOPS

Museum Kunst der Westküste har hvert år mere end 450 arrangementer, hvor der formidles information om udstillingerne og husets arkitektur. Det omfatter offentlige rundvisninger, grupperundvisninger, workshops for børn, unge, voksne og familier, artist talks, previews, påske kunst brunch, nytårsreception, filmvisninger, koncerter og forfatteraftener.

 

Desuden er der tre gange årligt en udstilling med gratis entré med et gratis dagsprogram: på den internationale museumsdag i maj, i juli for at fejre museets fødselsdag og fredagen før første søndag i advent.

 

Vores workshops henvender sig til alle aldersgrupper. Vi har som målsætning uden begrænsning at give alle mulighed for at udfolde sig kreativt. Vi betragter os selv som et udadvendt, serviceorienteret og familievenligt museum. Her kan man i udstillingen og værkstederne blive bekendt med æstetiske læreprocesser samt udforske og eksperimentere med skabelsesprocessen. Børnenes, de unges og de voksnes erfaringer, ønsker og interesser står i den forbindelse i centrum.

 

Før vi går i gang med selve den kunstneriske skabelsesproces i den pågældende workshop lærer deltagerne udstillingen at kende på en rundvisning. Der er adgang til det store værksted via det sidste af udstillingsrummene, som er let tilgængelige for handicappede. I godt vejr er der ved udvalgte workshops mulighed for at arbejde i den afskærmede have foran værkstedet.

 

Det er vores målsætning ved hjælp af særligt udviklet arbejdsmateriale at muliggør en åben og selvstændig omgang med museumsinstitutionen. I vores workshops beskæftiger vi os med farvelære, billedkomposition og lærer materialerne at kende. Vi henvender os til alle alderstrin, til børn fra 4 år og til modne voksne. Indholdene på vores workshops er forbundet med de skiftende udstillingsemner.

 

For at deltagerne har det bedst mulige pædagogiske udbytte og  de bedste muligheder for aktivt at arbejde på deres kunstværker har vi begrænset deltagerantallet til 10- 12 personer. Vi tilbyder som regel også ekstraarrangementer og workshops i forbindelse med åbninger og ferniseringer. Dertil hører også åbninger kun for børn parallelt med de offentlige åbninger eller åbne workshops ved særlige lejligheder.

 

 

 

TILBUD OG SAMARBEJDE MED BØRNEHAVER, KLINIKKER OG ANDRE INSTITUTIONER

Vi arbejder tæt sammen med børnehaver og skoler, rekreationsinstitutioner på øerne Föhr og Amrum samt med regionen som helhed. Vi sammensætter i den forbindelse individuelle tilbud, der er skræddersyet til børnehave- eller skolebørn. Forud for åbningen af nye udstillinger indbyder vi skoleledere, pædagoger og lærere til eksklusive rundvisninger, hvor vi også præsenterer de nye workshops. Vi udarbejder særtilbud skræddersyet til skoleklasser og børnehaver, der passer til undervisningsplanerne på skolerne.

 

Hvert år påbegynder vi nye ofte tværfaglige samarbejder med indehavere og ledere af institutionerne. I 2018 arbejder vi blandt andet sammen med gymnasiet på Föhr, Eilun Feer Skuul, i en periode på flere måneder. I to 10. klasser blev der i et samarbejde med lærerne Joachim Freytag, Volker Sonnenberg og Lars Reise og under ledelse af Antonia Invidia, der er på et frivilligt socialt forløb indenfor kulturområdet, skabt både litteratur og bildende kunst i fagene tysk og kunst. Værkerne vises i udstillingen "Schicht und Striptease. Herbert Dombrowskis Hamburg". De udstilles i en uge på museet og samles i et udstillingskatalog.

 

Vi udarbejder ligeledes særtilbud til patienter i klinikerne på øerne Föhr, Amrum og Sild. Således har vi siden 2016 haft et tæt samarbejde med Klinik Utersum, hvor rekonvalescenterne har mulighed for hver fredag fra kl. 14 at deltage i en workshop på museet.

 

 

 

PÆDAGOGISKE PROJEKTER – FRIVILLIGT SOCIALT ÅR, KULTUR (tysk ordning)

Sammen med vores unge medarbejdere, som aftjener civil værnepligt indenfor kulturbranchen, gennemfører vi desuden hvert år et særskilt pædagogisk projekt. Læs mere!